Show simple item record

dc.contributor.authorSvensson, Carolineswe
dc.contributor.authorMiakhel, Azitaswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:18:13Z
dc.date.available2007-05-08T13:18:13Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3845
dc.description.abstractBakgrund och syfte I en rapport från Barnombudsmannen, Stress i barns och ungas vardag (003) går att läsa att en av de vanligaste frågorna som barn och ungdomar tar upp när de berättar vad de tycker att beslutsfattare och andra vuxna ska arbeta med är stress. Vårt syfte med arbetet är att se hur elever upplever stress i skolan och vad skolan kan göra för att motverka detta. Metod En kvalitativ metod i form av gruppintervjuer användes. Informanterna bestod av elever från en 7-9 skola Totalt har femton elever fördelade på tre grupper intervjuats. Vi använde oss av halvstrukturerade frågor, vilket gav informanterna möjlighet för att utveckla sina svar. Resultat Vad innebär stress? För eleverna innebar stress främst tidspress som att skynda sig och att bli klar i tid. Upplever elever stress i skolan? Två av de tre grupperna menade att de upplevde en hel del stress i skolan. Deras svar var lätta att dela in i olika kategorier vilka är: skolarbete, kamrater, lärare, betyg, raster och skolmiljön. Hur påverkas elevers inlärning av stress? Inlärningen kunde påverkas positivt om stressen inte blev allt för stor, om stressen var positiv. Däremot menade eleverna att de blev trötta och okoncentrerade av stress och därmed var det svårare att lära sig. Flera av eleverna hade dessutom skolk som ett sätt att hantera sin stress. Vad kan skolan göra för att minska elevers stress? Elevernas förslag till förbättring hadlade om att bättre fördela prov under terminen eller minska antalet. De ansåg att ett mysrum skulle kunna hjälpa dem slappna av och påpekade behovet av hjälplärare så att de kunde känna att det fanns hjälp att tillgå om det behövdes. Betydelse för läraryrket Arbetet kan göra oss uppmärksamma på i hur stor utsträckning stress påverkar elevers vardag och vad vi som lärare kan göra för att minska denna. Det visar för oss hur viktigt det är med elevinflytande och att vi ser till varje individ när vi lägger upp arbetet och anpassar det utifrån var och ens förutsättningar.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectstressswe
dc.subjectungdomars ohälsaswe
dc.subjectstress och ohälsaswe
dc.subjectuppleswe
dc.titleStress i skolan - ungdomars upplevelser och tankar kring stress i skolanswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record