Show simple item record

dc.contributor.authorBodin, Fredrikswe
dc.contributor.authorSandkvist, Lisaswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:18:01Z
dc.date.available2007-05-08T13:18:01Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3831
dc.description.abstractSyftet med rapporten är att vi vill analysera lärarnas attityder till arbetet med IUP i skolan genom att undersöka i vad mån intentionerna med och beskrivandet av IUP från statsmaktens sida motsvaras av det som sker i tillämpandet av IUP vid två lokala skolor. Våra frågeställningar är: · Hur är lärarnas attityd till statsmaktens uppdrag? · Vem gynnas av arbetet med IUP, utifrån lärarnas attityder? Under vårterminen 2006 blev varje svensk grundskola skyldig att ha en skriftlig individuell utvecklingsplan för varje elev, ett s.k. IUP-dokument. För att få reda på lärares attityder kring införandet av IUP har vi intervjuat åtta lärare på två skolor. Vi ville få reda på vem eller vilka aktörer som lärarna anser gynnas av arbetet med de individuella utvecklingsplanerna. I resultatet framgår tydligt vad lärarna anser om införandet av IUP. Lärarnas gemensamma attityder var att tiden är en av de avgörande faktorerna. Även fungerande arbetslag ansågs av stor vikt för att de individuella utvecklingsplanerna ska verka framåtsyftande. Lärarna ansåg att IUP i dagsläget inte fungerar som det är tänkt. Dock ser lärarna ändå positiv utveckling för alla berörda parter när arbetet väl fungerar. Intervjuresultaten ställdes mot litteraturen i en jämförande analys, vilken vi senare har belyst ur vårt perspektiv i diskussionen.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectIUPswe
dc.subjectskolledningswe
dc.subjectmetakognitionswe
dc.subjectsociokulturellswe
dc.titleIUP ­ vem vinner på det? Analys av lärares åsikter genom kvalitativa intervjuerswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record