Show simple item record

dc.contributor.authorRandén, Erik
dc.date.accessioned2015-02-18T07:09:43Z
dc.date.available2015-02-18T07:09:43Z
dc.date.issued2015-02-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38290
dc.description.abstractUppsatsen problematiserar det skönsmässiga utrymmet vid bedömningen av skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlag (2001:453) ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Ur formellt hänseende görs en systematisering av SoL:s normativa innehåll, vad gäller bistånd för livsföringen i övrigt, utifrån hur det verkar vidgande respektive slutande på rekvisitet skälig levnadsnivå. Begreppet skälig levnadsnivås innehållsliga gränser analyseras utifrån en teoretisk indelning av ett givet beslut i tre dimensioner, vilka avser behov, insats och beslutets giltighet i tiden. I materiellt hänseende undersöks det kommunala självstyrets inverkan på den normering som uppstår i tillämpningen på kommunal nivå. Här analyseras bland annat rättsutvecklingen och lagstiftningsåtgärder sedan slutet på 1980-talet i förhållande till teorier om maktstrukturer och värden som orsaken till kommunala (autonomibevarande) strategier och kommunala (icke-ändamålsenliga) normer.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2015:37sv
dc.subjectRättsteorisv
dc.subjectOffentlig rättsv
dc.subjectSocialrättsv
dc.titleNormering på glid? Om rättssäkerhet, illojal maktanvändning och tidsbegränsade beslut inom ramen för SoL.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record