Show simple item record

dc.contributor.authorWinther, Anton
dc.date.accessioned2015-02-17T15:30:40Z
dc.date.available2015-02-17T15:30:40Z
dc.date.issued2015-02-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38283
dc.description.abstractBåde kunder och näringsidkare står idag inför en helt annan marknad än de gjorde för bara tio år sedan. Kulturen i dess olika former är nu mer tillgänglig än någonsin. Upphovsrättsskyddade verk som tidigare endast mångfaldigades i fysiska exemplar kan numera även säljas online som digitala, icke-fysiska exemplar. En klar skillnad mellan fysiska och digitala exemplar är att den digitala marknaden domineras av ett fåtal jättar som genom sin dominerande ställning i princip har makt att definiera marknadens regler. Genom detta inflytande har man genom en kombination av juridik och teknik kunnat bygga upp ett monopol på digitala produkter och även styrt prissättningen. EU-domstolen har i UsedSoft-målet uttalat att det under vissa givna förutsättningar inte ska spela någon roll huruvida ett datorprogram köpts på ett fysiskt lagringsmedium eller tillgängliggjorts digitalt genom ingående av ett licensavtal när man sedermera vill överlåta det. Marknadens aktörer ska dessutom möjliggöra överlåtelser i dessa situationer, enligt EU-domstolen. Denna uppsats undersöker den digitala marknadens aktörer och deras förhållningssätt till rättsläget två år efter att UsedSoft-domen föll. Det kan konstateras att marknadens aktörer genom en kombination av juridik och teknik bibehåller den maktrelation de redan hade. Den digitala begagnatmarknad som UsedSoft skulle kunna ha banat väg för är därför icke-existerande idag. Anledningen till att aktörerna vidmakthåller sina affärsmodeller trots UsedSoft-domen är med största sannolikhet att det ännu inte finns en konkret skyldighet för dem att ändra dem. UsedSoft-domens normativa utrymme är i dagsläget ovisst och kan argumenteras för åt olika håll. Dessutom väljer alltfler aktörer på den digitala marknaden att med hjälp av allt nyare tekniker förändra sin verksamhet så att man helt och hållet faller utanför UsedSoft-domens tillämpningsområde. Domen i sig kommer därför förmodligen dels att få en begränsad effekt och dels att få en begränsad livslängd, men kan ses som en del i ett större globalt skeende där konsumtionsprincipen i framtiden kan komma att få ett allt vidare tillämpningsområde.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2015:31sv
dc.titleThe Clickwrap Apocalypse. Konsumtion av spridningsrätten till icke-fysiska verksexemplar - eller en digital andrahandsmarknad om man så vill.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record