Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Thomasswe
dc.contributor.authorHuskanovic, Jasminaswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:17:54Z
dc.date.available2007-05-08T13:17:54Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3824
dc.description.abstractSammanfattning: Ett flertal undersökningar visar att skillnaderna i prestation mellan andraspråkselever och elever med svenska som modersmål är markant. Vårt mål med arbetet har varit att, med hjälp av aktuell forskningslitteratur och en undersökning genomförd på en grundskola i en förort, belysa problemet och vinna kunskap om vad det beror på. Frågorna vi ställt oss är om det är så att matematiksvårigheterna bland andraspråkselever i själva verket kan vara språksvårigheter? Eller om det är den kulturella bakgrunden som gör att andraspråkslever lyckas sämre i matematik. Åsikten bland forskare är till viss delad. Majoriteten menar att matematiksvårigheterna beror på andraspråkselevers bristande kunskaper i svenska. En del av forskarna går ett steg längre och hävdar att svårigheterna bottnar i kulturella skillnader. För att sätta teorierna på prov genomförde vi en studie där vi använde oss av en diagnos vilken andraspråkselever fått svara på. Diagnosen följdes upp med intervjuer bland elever med olika kulturella bakgrunder samt deras lärare. för att se hur de undervisar med avseende på det faktum att de har många elever med annan härkomst. Vi kom fram till att det, med avseende ur vår undersökning, inte går att fastställa att det är antingen kulturella eller språkliga skillnader som ligger bakom de sämre resultaten i matematik utan mer en kombination av en rad orsaker, däribland språket, kulturen och föräldrarnas utbildningsnivå är de centralaste. Sverige är redan ett mångkulturellt land där en stor andel av elever har ett annat modersmål än svenska. För att kunna erbjuda samtliga elever en utvecklande och meningsfull matematikundervisning krävs att lärarna är medvetna om fenomenet och har den kompetens som krävs för att kunna hantera det. = =swe
dc.language.isosvswe
dc.titleAndraspråkselever och matematik. En studie om bakomliggande orsaker till andraspråkselevers svårigheter i matematikswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record