Show simple item record

dc.contributor.authorLindsten, Jennyswe
dc.contributor.authorHansen, Theresiaswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:17:47Z
dc.date.available2007-05-08T13:17:47Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3816
dc.description.abstractBakgrund: För att stödja barns språkutveckling är det naturligt att arbeta med sagan i förskolan, det är dock inte så vanligt när det gäller matematikutveckling. Därför ville vi utforska det området. Syfte: Vårt syfte med fallstudien var att undersöka om man med sagans hjälp kan få barnen intresserade av matematik. Vi ville också ta reda på om arbetssättet kunde användas för att kartlägga barnens kunskaper kring uppräknandets idé. Metod: För att undersöka detta har vi förutom litteraturstudier genomfört undervisningsförsök i en förskola. En av förutsättningarna för att kunna genomföra undervisningsförsöken var att genomföra en matematikdidaktisk analys av sagan vi valde att använda vid undervisningsförsöken. Resultat: Sagan är en möjlighet till att ge barnen förutsättningar att utveckla förmågor och tillägna sig kunskap inom matematik. Barnen i våra undervisningsförsök var engagerade och det var en bra metod för oss att erbjuda barnen matematik på ett naturligt och lustfyllt sätt. Det blev ett tydligt sätt för oss att ta reda på barnens förkunskaper när det gäller uppräknandets idé, vilket är en förutsättning för att börja räkna. Slutsats: Med inlevelse och utforskande arbetssätt kan vilken saga som helst användas som utgångspunkt för arbete i matematik. Det gäller att man som lärare är medveten om vad målet med arbetet är och har kunskap i hur man kan finna matematiken i sagor.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectMatematikswe
dc.subjectsaganswe
dc.subjectmedvetenhetswe
dc.subjectuppräknandets idéswe
dc.titleSagan som hjälpmedel för matematikinlärning ­ en fallstudie om att använda sagan i förskolan för att få barn intresserade av matematik.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record