Show simple item record

dc.contributor.authorBrink, Alexander
dc.contributor.authorWang, Christian
dc.date.accessioned2015-01-27T14:18:36Z
dc.date.available2015-01-27T14:18:36Z
dc.date.issued2015-01-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38066
dc.description.abstractBakgrund och problem: Efter införandet av IFRS 2005 har redovisning av goodwill visat sig vara ett problematiskt område rörande redovisning av förvärv och nedskrivningar. Studier har visat kopplingar till att tillsynen har inverkan på nedskrivningar. Den svenska tillsynen som sköts av börserna har kritiserats av både börsens övervakningschef såväl som av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Studier har visat att ett starkt tillsynsorgan bidrar till en jämnare tillämpning av IFRS. Syfte: Syftet med uppsatsen är att nå klarhet i hur den svenska redovisningstillsynen uppfattas av Large Cap-bolag i Sverige och hur tillsynen påverkar bolagens redovisning av goodwill. Avgränsningar: Studien har avgränsats till svenska börsnoterade bolag på Large Cap-listan som redovisar goodwill. Metod: Primärdatan är insamlad genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med alla respondenter förutom med en person som intervjuades via ett mejlformulär. Primärdatan har sedan indelats i kategorier och analyserats med hjälp av tidigare studier inom området. Resultat och slutsatser: Uppfattningen av redovisningstillsynen hos de tillfrågade respondenterna är att tillsynen är bristfällig i sättet granskningen utförs. Orsaker till att uppfattningen ser ut som den gör är bland annat en kompetensbrist hos de personer som utför granskningen, en ovisshet hos bolagen i hur en mer transparent redovisning granskas och en bristfällig arbetsmetod från börsens sida. Tillsynens påverkan på bolagens goodwillredovisning är obetydlig. Svårigheten i att skapa detaljerade prognoser över tid omöjliggör att de noteringar som börsen gör angående ytterligare tilläggsupplysningar kan bemötas konstruktivt av bolagen. Förslag till fortsatt forskning: Fördjupande forskning kring de mekanismer som påverkar redovisningstillsynen och hur samordningen mellan olika nationella tillsynsmyndigheter kan bidra till att tillsynen i varje enskilt land stärks.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningsv
dc.relation.ispartofseries13-14-7sv
dc.subjectGoodwill, immateriella tillgångar, tillsyn, tillämpning, nedskrivning, intangible, asset, enforce, enforcement.sv
dc.titleUppfattningen av den svenska redovisningstillsynen och tillsynens påverkan på goodwillredovisningsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record