Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Lucas
dc.date.accessioned2015-01-27T09:13:07Z
dc.date.available2015-01-27T09:13:07Z
dc.date.issued2015-01-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38052
dc.description.abstractSyftet med denna c-uppsats var att undersöka hur föräldrar upplevt samverkan enligt Västbus riktlinjer. Västbus (2012) är en sammansättning av riktlinjer för hur barn och unga med psykisk, pskykiatrisk och social problematik ska bemötas inom Västra Götalandsregionen. I uppsatsen har följande frågeställningar behandlats: • Hur beskriver föräldrarna sin förväntan, medverkan och upplevelse av Västbusmötena ? • Hur upplever föräldrarna att deras problem tagits om hand ? • Hur har föräldrarna uppfattat Västbus riktlinjer och hur gestaltar de sig i deras berättelser ? • Hur pratar föräldrarna om de olika aktörerna ? För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod använts. Semistrukturerade intervjuer har använts för att samla in empiri. Materialet har analyserat utifrån interdependency theory. Det främsta som framkom var att föräldrarna inte fullt var delaktiga i processen med att bjuda in relevanta aktörer till mötena. Den organisation som initierade mötena tillvaratog inte föräldrarnas synpunkter/tankar om vem eller vilka som kunde vara bra att ha med på möte. Det framkom också att föräldrarna och ibland andra organisationer hade dålig kunskap om hur BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) fungerade.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSamverkan, Västbus, föräldrar,sv
dc.title”Samverka med funktion eller person” en kvalitativ studie om föräldrars upplevelse av Västbussamverkan.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record