Show simple item record

dc.contributor.authorBandgren, Caroline
dc.contributor.authorMöller, Emelie
dc.date.accessioned2015-01-23T08:30:31Z
dc.date.available2015-01-23T08:30:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38022
dc.description.abstractAbstract Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: Most schools teach you how to move around it but…Neuropedagogik– vad, hur och varför? Författare: Caroline Bandgren och Emelie Möller Termin och år: Vårterminen 2014 Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universi-tet Handledare: Ulla Berglindh Examinator: Anna-Lena Lilliestam Rapportnummer: Vt14-2910-122 Nyckelord: Neuropedagogik, neuroplasticitet, inlärningssvårigheter, elever i behov av särskilt stöd, Eaton Arrowsmith School, lärandeteorier Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om neuropedagogik och varför det är positivt att använda sig av i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det är en litteraturbaserad uppsats som har grunden i en studie gjord på en skola i Kanada. Metod: Undersökningen som gjordes i Kanada genomfördes på Eaton Arrowsmith School som riktar in sig på elever som har inlärningssvårigheter där de med tar hjälp av neuroplasticitet och egna metoder för att hjälpa eleverna. Det intervjuades fyra pedagoger, en rektor, en vise rektor och två elever. Skolans metoder samt kanadensisk litteratur ställs sedan emot svensk forskning som behandlar samma ämne. Resultat: Baserat på undersökningen i Kanada och den svenska litteratur som använts så har vi kommit fram till att för elever som har inlärningssvårigheter kan neuropedagogik vara dem till stor nytta. Vi kommer att visa resultatbil-der från elever som gått på EAS, dessa behöver vara i färg för att förstås. Sedan i resultatdelen kommer en dju-pare förklaring kring vad det är för exakta resultat som vi har bevittnat. Vi tar även upp konkreta exempel på kognitiva övningar, från svensk litteratur, som lätt kan genomföras. Betydelse för läraryrket: Vi hoppas att denna uppsats ska få svenska pedagoger och forskare att våga se möjligheterna inom neuropeda-gogik i lärandesituationer. Vi hoppas även att uppsatsen ska få fler pedagoger och forskare (inom neuroveten-skap) att vågar ta steget emot ett samarbete. Detta för att skapa fler alternativ för elever än som finns idag, ef-tersom att alla lär olika.sv
dc.format.extent33 sidorsv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningsv
dc.relation.ispartofseriesVT14-2910-122sv
dc.subjectNeuropedagogiksv
dc.subjectneuroplasticitetsv
dc.subjectinlärningssvårighetersv
dc.subjectelever i behov av särskilt stödsv
dc.subjectEaton Arrowsmith Schoolsv
dc.subjectlärandeteoriersv
dc.titleMost schools teach you how to move around it but… Neuropedagogik– vad, hur och varför?sv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionen
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record