Show simple item record

dc.contributor.authorLekander, Anna
dc.contributor.authorKyomugisha, Sharon
dc.date.accessioned2015-01-22T10:43:06Z
dc.date.available2015-01-22T10:43:06Z
dc.date.issued2015-01-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38012
dc.description.abstractInom behandling för ungdomar med antisociala/normbrytande beteenden anses MTFC-metoden vara ett bra alternativ till andra heldygnsinsatser. Detta har väckt vårt intresse för att studera MTFC-programmet utifrån ungdomarnas egna erfarenheter. I vår studie har vi utgått från två hypoteser, den ena som menar att MTFC är en effektiv behandlingsmetod för ungdomar med antisociala/ normbrytande beteenden och den andra hypotesen ifrågasätter MTFC-metoden utifrån kontroll och makt, vilka är centrala delar av behandlingsmetoden. Utifrån hypoteserna formulerades syfte och frågeställningar. Syftet med studien har varit att undersöka MTFC-programmet som en alternativ behandlingsmetod till andra insatser för ungdomar mellan 13 och 20 år, med antisociala/normbrytande beteenden. För att utforska vårt syfte har vi utgått ifrån tre övergripande frågeställningar. För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi valt att ha en kvalitativ ansats och genomfört strukturerade intervjuer med tre ungdomar som har genomgått MTFC-behandling. Ungdomarna har också erfarenheter av andra insatser. I analysen av vårt empiriska material har vi utgått ifrån tre teoretiska perspektiv; social inlärningsteori, systemteori och social kontroll. Resultatet av studien visar att MTFC har uppnått målet med att minska antisociala och normbrytande beteenden samtidigt som metoden främjar prosociala beteenden bland samtliga av de intervjuade ungdomarna. Alla ungdomarna har uppnått en välfungerande skolgång och två av ungdomarna har återvänt till sina ursprungshem. Dock har detta skett med hjälp av ett starkt inslag av kontroll i ungdomarnas vardag, vilket kan uppfattas som ett intrång i deras integritet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectUngdomar, Beteende, Behandling, MTFCsv
dc.titleBehandling av antisociala beteenden En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av MTFCmetoden jämfört med andra insatser.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record