Show simple item record

dc.contributor.authorOlsson, Helenaswe
dc.contributor.authorWingård, Björnswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:17:30Z
dc.date.available2007-05-08T13:17:30Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3797
dc.description.abstractSyfte Syftet med vår undersökning var att hitta den av våra tänkbara förklaringsfaktorer som i störst utsträckning påverkar lärares medvetenhet och hänsynstagande till elevers olika intelligenser i klassrummet. Huvudfråga Påverkar grundskolelärarens åldersinriktning om de medvetet tar hänsyn till elevers olika intelligenser i klassrummet? Eller finns det någon annan tänkbar förklaringsfaktor som har större betydelse? Metod och material Vår undersökning byggdes upp kring en statistisk design och vi genomförde en enkätundersökning. Enkäten vände sig till lärare i grundskolan inriktade mot tidigare och senare åldrar. Enkäten genererade 40 svar. Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna ligger till grund för våra frågor i enkäten. Resultat I vår undersökning konstaterade vi att den av våra tänkbara förklaringsfaktorer som i störst utsträckning påverkar lärares medvetenhet och hänsynstagande till elevers olika intelligenser i klassrummet är lärarens åldersinriktning. Lärare som är inriktade mot grundskolans tidigare åldrar är i större utsträckning medveten om elevers olika intelligenser. Vi har också sett att antal ämnen interagerar med lärarens åldersinriktning och om de medvetet tar hänsyn till elevernas olika intelligenser. Betydelse för läraryrket Vi kunde konstatera att lärare inriktade mot senare åldrar har något att lära av de lärare som är inriktade mot tidigare åldrar eftersom resultatet visar att de är mer medvetna. I vår undersökningsgrupp undervisar lärare inriktade mot tidigare åldrar vanligtvis i fler ämnen än de lärare som är inriktade mot senare åldrar. Vi drog den slutsatsen att lärare som undervisar i fler ämnen har lättare till ämnesintegrering i sin dagliga undervisning. Ämnesintegrering kan vara det som möjliggör hänsynstagande till elevers olika intelligenser. Det pekar på att lärare borde utbilda sig inom fler ämnen än vad som är vanligt förekommande idag för att genomföra en ämnesintegrerad undervisning. iiswe
dc.language.isosvswe
dc.subjectHoward Gardnerswe
dc.subjectintelligensswe
dc.subjectlärareswe
dc.subjectmedvetenhetswe
dc.titleAlla är intelligenta En enkätstudie bland grundskolelärare om de i sin undervisning tar hänsyn till Howard Gardners teori om de multipla intelligensernaswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record