Show simple item record

dc.date.accessioned2015-01-21T07:57:09Z
dc.date.available2015-01-21T07:57:09Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37950
dc.description.abstractAbstract Den här studien handlar om hur lärare uppfattar trivselledarprogrammets effekter på elevernas lek, sociala relationer och ansvarstagande. Trivselledarprogrammet kommer från Norge och siktar till att öka den fysiska aktiviteten och den sociala gemenskapen bland elever. Syftet med studien var att ge uttryck för berörd personals upplevelser om- och utvärdering av trivselledarprogrammet där jag försökte ta reda på varför och utifrån vilka teorier man valt att starta programmet. De frågor som studien har utgått ifrån är hur lärarna kopplar trivselledarprogrammet till entreprenöriellt lärande och om de upplever att den fysiska aktiviteten leder till ökat studieresultat. Upplevs programmet ha lett till en förändring i elevernas lek och har empatin, respekten och tryggheten i en social gemenskap ökat? Har trivselledarprogrammet gett eleverna verktyg att kompromissa i konflikter? För att ta reda på hur lärare uppfattar och utvärderar ett pågående utvecklingsarbete har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod där det empiriska materialet producerades genom intervjuer med lärare som på olika sätt är involverade i trivselledarprogrammet. Studien skildrar den bild lärarna ger på elevernas progression gällande ansvar samt hur programmet främjar social gemenskap och motverkar konflikter och diskriminering. Jag har lyft pragmatismen som teoretiskt ansats eftersom den belyser hur inlärning står i relation till handling. Resultaten av min studie visar att många skolor låter trivselledarprogrammet omfatta de äldre eleverna som anses klara av det ansvaret som åligger dem vid ett sådant här ledande uppdrag. Lärarna är eniga om att ett ökat ansvar hos eleverna leder till integration och ökade aktiviteter på fritids. De menar vidare att leken till följd därav har förändrats och stärkt elevernas ansvarstagande. Lärarna i min studie tar avstamp i värdegrunden så att urvalet, när trivselledarna utses, blir så bra och genomtänkt som möjligt. Studien ger också svar på lärarnas enade syn på att fysisk aktivitet har positiva effekter på elevernas inlärning. Därpå försöker studien definiera synen på demokrati och entreprenöriellt lärande samt ge en tillbakablick på hur det tidigare sett ut på skolorna.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectTrivselledarprogrammetsv
dc.subjectpragmatismsv
dc.subjectfritidshemsv
dc.subjectlesv
dc.titleTrivselledarprogrammet - En intervjustudie om lärarnas syn på effekten av elevernas fysiska aktivitet och demokratiska samspelsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record