Show simple item record

dc.contributor.authorKhousravi, Mahrooswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:17:28Z
dc.date.available2007-05-08T13:17:28Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3794
dc.description.abstractUndersökningens syfte är att studera hur en grupp elevers inlärning av multiplikationstabellen kan påverkas genom att strukturera inlärningen. Undersökningen omfattade 57 elever och pågick under 4 veckor. Den äger rum i en klass i årskurs 3, två klasser i årskurs 4 och en klass i årskurs 6. För detta använde jag Wiggo Kilborns material (1973) gällande inlärning av multiplikationstabellen, i Plan matematik (Kilborn & Johansson, 1985). Detta gjordes med hänsynstagande till läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, kursplaner och betygskriterier för ämnet matematik i grundskolan och skolverkets rapporter. Fördjupningen i ämnet krävde en del litteraturstudier. Genom analys av lärarnas och elevernas svar på intervjuer, har jag fått reda på deras förhållningssätt till multiplikationstabellinlärningen. Lärarna tycker att det är nödvändigt att kunna tabellerna innan barnen börjar med multiplikationsalgoritmen, men de flesta är osäkra på den metod de använder vid inlärning av multiplikationstabellerna. Det har visat sig att somliga elever omedvetet använder viss struktur vid multiplikationsinlärningen. Andra elever bara rabblar upp tabellerna utan att använda någon strategi. Genom att mäta skillnaden mellan medelvärdet på test som gjordes före och efter tabellträningen, kom jag fram till att om Kilborns metod (1973) används på ett systematisksätt, verkar den ge goda resultat på barnens inlärning av multiplikationstabellen, utan att lärare och elever behöver lägga ned särskilt mycket arbete på tabellträningen.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectInlärningswe
dc.subjectbaskunskaperswe
dc.subjecthuvudräkningswe
dc.subjectmultiplikatswe
dc.titleInlärning av multiplikationstabellen - En fallstudie om effektivisering av inlärning av multiplikationstabellenswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record