Show simple item record

dc.contributor.authorElmrud, Sofieswe
dc.contributor.authorÅström, Antonswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:17:22Z
dc.date.available2007-05-08T13:17:22Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3788
dc.description.abstractSammanfattning: Syftet med studien är att undersöka en del av vad den svenska skolan legitimerar i tankar om manlighet och kvinnlighet. I studien görs en kvalitativ textanalys av tio texter från två läroböcker avsedda för Engelska A på gymnasiet ur ett genusperspektiv. Läroböckerna är Solid Ground 1 och Short Cuts 1. Den övergripande frågeställningen är: hur konstrueras genus i dessa texter? Redovisning av resultaten föregås av en genomgång av de delar av samtida feministisk teori som används i studien. Teorier hämtas i huvudsak från svenska feminister, exempelvis Nina Björk, Fanny Ambjörnsson och Yvonne Hirdman. I resultat och diskussion tolkas texterna ge uttryck för stereotypa tankar om manlighet och kvinnlighet. Resultaten diskuteras i förhållande till den svenska gymnasieskolans värdegrundsrelaterade uppdrag och pedagogisk teori. Uppdraget består i att förmedla och värna demokratiideal och tankar om människors lika värde. Studien visar på genusperspektivets relevans för dagens skola. Studien visar i förhållande till läraruppdragets utformning i aktuella styrdokument att lärobokstexters latenta innehåll bör granskas av läraren och diskuteras och problematiseras i klassrummet. Förord Det arbete som lett fram till föreliggande text har varit intensivt och givande. Författarnas delade syn på kön och genus har varit en förutsättning för arbetet. I inledningsskedet av arbetet har författarna arbetat med varsin lärobok för att sedan erbjuda kritik och respons på varandras texter. De råmanus som behandlade vart kapitel för sig har förts samman i kapitel som strukturerats utifrån de teorier som används i studien. I denna omstrukturering av texten har författarna i huvudsak arbetat tillsammans. Delar av arbetet (viss litteratursökning och omarbetningar av texten) har skett enskilt. Alla beslut rörande ändringar har dock tagits gemensamt.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectläroböckerswe
dc.subjectgenusswe
dc.subjectheteronormswe
dc.subjectmanlighetswe
dc.subjectkvinnligswe
dc.titleGenuskonstruktion i tio texter hämtade ur två läromedel avsedda för gymnasieskolans kurs, Engelska Aswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record