Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsson, Annasv
dc.date.accessioned2014-12-03T08:03:42Z
dc.date.available2014-12-03T08:03:42Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37652
dc.description.abstractSammanfattning Studien har för avsikt att undersöka hur några lärare på skolor inom Göteborgs kommun upplever att implementeringen av digitala verktyg i verksamheten har gått till. I uppsatsen behandlas hur dessa lärare förhåller sig till betydelsefulla faktorer som påverkar implementeringen av dessa verktyg samt vilka förutsättningar lärarna har för att kunna använda sig av IKT i det pedagogiska arbetet. För att besvara de två frågeställningar har kvalitativa intervjuer använts som metod för studien. Fem intervjuer av verksamma lärare på låg- och mellanstadiet har genomförts. Intervjuerna visade på att lärarna hade olika uppfattningar och erfarenheter kring de olika faktorerna de blev tillfrågade om. Lärarna i studien lyfte främst fram att tillgängligheten till digitala verktyg samt insyn i kollegors arbete med IKT är de två faktorer som påverkar deras användning i störst utsträckning. Granskningar gjorda av Skolinspektionen (011) gällande IKT-användningen i den svenska skolan pekar på att tillgängligheten till digitala verktyg har blivit bättre de senaste åren, dock framhåller granskningen att den digitala kompetensen bland lärarna generellt är bristfällig. Studien har visat att de förutsättningar som lärarna har, vad gäller diverse olika faktorer som påverkar deras användning, är viktiga att synliggöra vid en implementering. Skolledare har därför ett centralt ansvar för att en implementering av verktygen ska förverkligas. Det som studien kan bidra med är att den ger en insyn i hur lärare resonerar kring implementeringen av digitala verktyg. Denna insyn kan vara av betydelse när man ska utvärdera den implementering som sker på skolan, i vilken man funderar kring vad som påverkarförsöket attimplementera verktygenfulltut iverksamheten.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectDigitala verktygsv
dc.subjectIKTsv
dc.subjectimplementeringsv
dc.subjectfaktorersv
dc.subjectlsv
dc.title”Det är väldigt lätt att det blir ett IKT-jippo” – En kvalitativ intervjustudie med fem lärare om betydelsefulla faktorer vid implementering av digitala verktyg i skolans verksamhetsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record