Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Elinsv
dc.date.accessioned2014-12-03T08:03:42Z
dc.date.available2014-12-03T08:03:42Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37645
dc.description.abstractSammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elevers lärprocesser påverkas när lärare använder normerande uttryck som generaliserar ett beteende som ett allmängiltigt tillvägagångssätt. Intentionen med arbetet är att medvetandegöra problematiken utifrån ett lärarprofessionsperspektiv samt att finna metoder för att undvika och hantera användandet av normerande uttryck för hur elever skall agera. Metoden och materialet som används för att besvara frågeställningen är sprungen ur det konstnärliga gestaltningsarbete som föranledde denna uppsats. Detta har även använts som ett redskap för att lokalisera den didaktiska problemformuleringen. Sociologins övergripande teoribildningar, det sociokulturella perspektivet på lärande samt normkritisk pedagogik är de teoretiska perspektiv som arbetet tar avstamp i. Arbetet diskuterar hur normerande verbala uttryck kan vara skadliga för elevers lärprocesser och ger sedan förslag på möjliga metoder för att undvika och hantera användandet av desamma ges. Språket och orden lyfts bland annat som både bov och lösning på problemet. Vad jag har kunnat utröna har ingen via gestaltningsmetoden tidigare undersökt normerande verbala uttrycks påverkan på elevers (estetiska)lärprocesser och därur kan en skönja detta arbetes bidrag och relevans både för min kommande lärarroll samt yrket i vidare mening.    sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLärprocesssv
dc.subjectspråksv
dc.subjectnormsv
dc.subjectreflektionsv
dc.subjectmetaperspektisv
dc.title”Det är så man gör” – en undersökning i hur lärares normerande uttryck påverkar elevers lärprocessersv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record