Show simple item record

dc.contributor.authorKrüger, Filippasv
dc.contributor.authorEstelius, Sofiasv
dc.date.accessioned2014-12-03T08:03:41Z
dc.date.available2014-12-03T08:03:41Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37635
dc.description.abstractSammanfattning: Syftet med examensarbetet är att undersöka lärares kunskaper och erfarenheter om matematikens språk och dess begrepp. Tidigare forskning visar att elever har svårt med matematikens språk och begrepp. Vad innebär matematiskt språk och dess begrepp? Hur kan eleven använda sina kunskaper om matematikens språk i andra ämnen och i vardagen? Vad har språket för betydelse för elevens lärande? Syftet är att ta reda på dessa frågor med hjälp av en kvalitativ undersökning, och litteratur. Intervjusvaren kommer relateras till och jämföras med aktuell forskning, litteratur och en teoretiskt anknytning. Reliabilitet förutsätter att mätningen vid senare tillfälle ska få samma resultat, problemet blir dock utifrån vår undersökning att resultatet möjligtvis inte kommer visa samma resultat om några år framöver. Skolkultur ändras, lärares erfarenheter och kunskaper är egenägt, lärarlagen förnyas och ändras och läroplanen uppdateras. Kärnan i detta arbete är att undersöka lärares personliga kunskaper och erfarenheter, vilket gav likväl varierade som lika svar. Lärarna var enade och uttryckte sig på varierande sätt att matematikens språk och dess begrepp är viktigt för elevens lärande inom ämnet. Det handlar om att skapa förutsättningar till att förstå ämnet. Med variation kunde lärarna se hur eleven kan använda matematiska kunskaper i andra ämnen och i vardag. Att bidra i sin undervisning till att eleven utvecklar matematikens språk och förstår begreppen visar sig ha en viktig, ibland avgörande, roll att lyckas inom matematik. Språket visar sig även ha en stor betydelse i läroprocesser.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectMatematiksv
dc.subjectbegreppsv
dc.subjectspråksv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectlärande.sv
dc.title“Fröken, jag förstår inte?” - en kvalitativ undersökning om hur lärare ser på matematikens språk och dess begreppsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record