Show simple item record

dc.contributor.authorHedborg, Ylvasv
dc.contributor.authorEnglund, Alexandersv
dc.date.accessioned2014-12-03T08:03:40Z
dc.date.available2014-12-03T08:03:40Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37627
dc.description.abstractSammanfattning: Den här uppsatsen ämnar undersöka huruvida lärare som vill arbeta med estetiska lärprocesser kan finna stöd i kursböcker för gymnasiegemensamma ämnen. För att genomföra detta har en kvalitativ textanalys genomförts på fyra böcker i ämnena matematik, naturkunskap, samhällskunskap och svenska. Med avstamp i teorier från Vygotskij, Gardner och Aulin-Gråhamn m.fl. visar den tidigare forskningen på att det finns flera sätt tillägna sig kunskap utöver den traditionella katederundervisningen och att skolan som helhet skulle kunna gynnas av ett mer öppet förhållningssätt till kunskapsförmedling. Analysen visar på att det i majoriteten av fallen finns en bristande förankring till lärprocesser som kan betraktas som estetiska eller sociokulturella och att lärare som önskar arbeta med dessa inte har mycket stöd att finna i kurslitteraturen.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectEstetiksv
dc.subjectEstetiska lärprocessersv
dc.subjectSociokulturellt lsv
dc.titleEstetiska lärprocesser- en analys av kurslitteratur för den avflummade skolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record