Show simple item record

dc.contributor.authorSvanberg, Mathildasv
dc.contributor.authorNeihoff, Theresesv
dc.contributor.authorMjörnheim, Emeliesv
dc.date.accessioned2014-12-03T08:03:40Z
dc.date.available2014-12-03T08:03:40Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37623
dc.description.abstractSyfte Studiens syfte är att belysa hur pedagoger ser på lekens betydelse för barns utveckling och lärande samt sitt eget engagemang i barns lek. Metod Empirin är hämtad från två olika förskolor som är belägna i olika kommuner. Vi valde att använda oss av respondentintervjuer för att besvara studiens syfte. Resultat Resultatet visar att pedagogerna lägger stor vikt vid lekens betydelse för barns utveckling och lärande och ser den som en viktig del i verksamheten. Inom lekens ramar lägger barnen grunden för all social kompetens samtidigt som de bearbetar sina upplevelser och utvecklas inom ett flertal olika områden, enligt pedagogerna. Sex av de åtta respondenterna menar att deras engagemang i barns lek är viktig, både som medlekare men också för att finnas som stöd för de barn som har svårigheter med att bemästra de sociala lekkoderna. De andra två anser att leken är barnens arena och menar därför att de stör om de går in i leken. Däremot är alla pedagoger överens om att de måste ingripa om de uppstår svårigheter i leken till exempel genom att ge nya infallsvinklar eller hjälpa dem hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Den fysiska miljön uppgavs som en av förutsättningarna till att leken skulle kunna utvecklas och pågå ostört. En annan förutsättning var att hitta en bra balans mellan leken och avdelningens rutiner. Resultatet visar även att pedagogerna emellertid upplever att det finns svårigheter med att inte avbryta barns lek för de dagliga rutinerna. Men oavsett hur svårt det kan upplevas, försöker pedagogerna ge utrymme för leken utifrån verksamhetens förutsättningar. Didaktisk relevans Genom studien ”Har du bara lekt idag?” vill vi föra fram lekens positiva inverkan på barns kognitiva och sociala förmågor. Som yrkesverksam pedagog är det viktigt att kunna förklara hur verksamheten är uppbyggd och varför man gör som man gör. Många av de pedagogiska uppgifter förskollärarna har ligger på andra plan, som man som utomstående till en början inte ser. Vi vill visa på professionaliteten i läraryrket och att det finns en pedagogisk tanke bakom allt det som införs och används i verksamheten.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLeksv
dc.subjectutvecklingsv
dc.subjectlärandesv
dc.subjectpedagogsv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectförskolansv
dc.title”Har du bara lekt idag?” – En studie kring lekens betydelse i förskolan och pedagogernas engagemang i barns leksv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record