Show simple item record

dc.contributor.authorWikenmo, Klarasv
dc.contributor.authorSundberg, Emmasv
dc.date.accessioned2014-12-03T08:03:37Z
dc.date.available2014-12-03T08:03:37Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37581
dc.description.abstractSammanfattning Syftet med studien är att undersöka läsbarheten i ett urval av barnböcker för åldersgruppen 6-9 år, två med lättläst- markering och två utan. Studien undersöker vilka kriterier för lättläst som uppfylls i de fyra böckerna. Kriterierna utgår ifrån aktuell läsforskning om vad som höjer texters läsbarhet. Studien använder sig av en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag, där fyra skönlitterära böcker för åldersgruppen 6-9 år har analyserats ur ett språkligt perspektiv. Resultatet visar att alla böcker uppfyller några av lättläst-kriterierna, dock i varierat omfång. De böcker som markerats med lättläst lever upp till fler kriterier än de utan lättläst-markering. Dock uppfyller de omarkerade böckerna några kriterier som de markerade inte uppfyller i lika stor utsträckning. Resultatet pekar vidare på att hänsyn bör tas till samspelet mellan olika kriterier i respektive bok, då inget enskilt kriterium ensamt kan sägas visa på en boks läsbarhet. I studien diskuteras lättläst-markeringens betydelse för val av bok, läslust och didaktisk vägledning. Böckernas läsbarhet sätts också i relation till en tänkt läsare, vilket lyfter frågan om för vem en bok kan anses vara lättläst. Studiens resultat kan sägas ge en antydan till lärare om att reflektera över hur lättläst-markerade böcker används i undervisningen. Då skillnaden vad gäller den språkliga kvaliteten i dessa böcker, jämfört med andra böcker för samma åldersgrupp, inte helt och fullt kan klarläggas, finns en risk i att elever i behov av böcker med hög läsbarhet begränsas till att läsa lättläst- markerade böcker och därmed utesluts från annan litteratur, som också skulle kunna passa elevens nivå.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectbarnboksv
dc.subjectläsbarhet (readabilty)sv
dc.subjectläsbarhetsanalys,sv
dc.titleLättläst? En textanalys med fokus på språk och läsbarhet i barnböcker.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record