Now showing items 1-1 of 1

    • Kvalitativ utvärdering av arbetet på Hälsofrämjande Sjukhus 

      Welin, Peder (2008-10-02)
      Bakgrund: Hälso- och sjukvården har traditionellt haft en inriktning på att behandla uppkommen sjukdom som redan är manifest hos individen. Man har dock de senaste decennierna börjat arbeta med en mer uttalad hälsofrämjande ...