Now showing items 1-1 of 1

    • Ut och lek! Det bästa för barns hälsa? 

      Hjelm, Lisa; Weimann, Hanna (2009-06-18)
      Bakgrund: Barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa. För att åstadkomma detta krävs hälsofrämjande arbete riktat mot barn. Bland de faktorer som påverkar hälsan finns den omgivande miljön. Tidigare forskning har visat ...