Now showing items 1-1 of 1

    • Livskunskap - en lyckad utbildningsinsats? 

      Törnqvist, Rebecca (2009-06-16)
      Introduktion: En studie och utvärdering av kursen Livskunskap bland elever på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Kursens syfte är att utveckla elevers sociala och emotionella kompetens, utveckla självkänsla och självförtroende ...