Now showing items 1-1 of 1

    • Åtgärder som används mot passiv rökning inom hemtjänsten 

      Bergman, Caroline (2009-07-01)
      Introduktion: Inom hemtjänsten är vårdtagarens hem även en arbetsplats vilket innebär att det kan uppstå konflikter mellan olika lagstiftningar då åtgärder mot passiv rökning i vårdtagarens hem ska vidtas. Syfte: Syftet ...