Now showing items 1-1 of 1

    • 1:e socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd-Deras roll och funktion 

      Ghaderi, Taha; Johansson, Mia-Estelle (2007-07-02)
      En studie om 1:e socialsekreterarens roll och funktion inom ekonomiskt bistånd i Individ och familjeomsorgen på två av Göteborgs största socialkontor. Undersökning bygger på kvalitativa forskningsintervjuer med tio ...