Now showing items 1-1 of 1

    • Världens bästa jobb - En studie av enhetschefen inom äldreomsorgen 

      Holmberg, Ann-Carin; Härensjö, Håkan (2008-06-10)
      Föreliggande uppsats har utförts under våren 2008 och utgör examensarbete på socionompro-grammet. Vi som författat studien har läst utbildningen med fördjupning mot verksamhets-ledning. Syftet med studien är att belysa ...