GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
OTHER PUBLICATIONS >

Berättandets och läsandets konst - exemplet Hjalmar Söderberg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37370

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37370_1.pdf448KbAdobe PDF
View/Open
Title: Berättandets och läsandets konst - exemplet Hjalmar Söderberg
Authors: Agrell, Beata
Editors: Karlsson, Birger
Issue Date: Oct-2014
Extent: 21 sidor
Publication type: article, other
Publisher: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Citation: KVVS Årsbok 2014, pp. 77-97
Series/Report no.: Other Publications
Keywords: Läsande, berättande, Hjalmar Söderberg, historietter, "Tuschritningen", retoriska handlingar
Abstract: Berättande och läsande har många funktioner: informerande, kunskapande, sociala, underhållande. Med utgångspunkt från författaren Hjalmar Söderberg (1869-1941) och hans historiett "Tuschritningen" diskuteras hur även en kort berättelse kan åstadkomma en mångfald av både direkta och indirekta associationer hos läsaren. I så måtto är allt berättande en konst.
ISSN: 0436-113X
URI: http://hdl.handle.net/2077/37370
Appears in Collections:OTHER PUBLICATIONS

 

 

© Göteborgs universitet 2011