Show simple item record

dc.contributor.authorHemlin, Sven
dc.contributor.authorDenti, Leif
dc.contributor.authorTengblad, Stefan
dc.date.accessioned2014-11-12T08:00:31Z
dc.date.available2014-11-12T08:00:31Z
dc.date.issued2014-11
dc.identifier.issn1400-4801
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37366
dc.description.abstractDen här rapporten redovisar huvudresultaten av forskningsprojektet ”Chefskap för Sverige: En fråga om relationer och ansvarstagande” och utprövningen av ett ledarskapsinstrument, för mätning av det innovationsfrämjande ledarskapet. Instrumentet är ett validerat frågeformulär med skattningsskalor baserat på ledar-medarbetar utbytesteori (Leader-Member Exchange, LMX). Forskningsprojektet genomfördes med stöd av Vinnova under åren 2008- 2013 av Stefan Tengblad, professor i företagekonomi) och projektledare, Sven Hemlin, professor i psykologi, biträdande projektledare och Leif Denti, fil.lic. i psykologi, doktorand i projektet. Rapporten innehåller följande avsnitt: I del ett presenteras projektets bakgrund och syfte, två skilda synsätt på ledarskap i forskningen, projektets delstudier och huvudresultat, slutsatser av projektet samt Instrument, skalor för ledarskap med relationsperspektiv (LMX och transformativt ledarskap). Därefter, i del 2, redovisar vi LMX-instrumentet som det använts i våra empiriska studier och skilda utfallsmått som det relaterats till (t ex innovation), de mätproblem vi påträffat, projektets resultat och slutsatser av ledarskapsmätningar med LMX-instrumentet.sv
dc.format.extent35sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGothenburg Research Institutesv
dc.relation.ispartofseriesGRI-rapportsv
dc.relation.ispartofseries2014:4sv
dc.subjectLedarskap; LMXsv
dc.titleRelationsinriktat Ledarskap för Innovationsutveckling Mätinstrumentet Leader-Member Exchange (LMX)sv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationGothenburg Research Institutesv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record