GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Gothenburg Research Institute >
Research Report >

Relationsinriktat Ledarskap för Innovationsutveckling Mätinstrumentet Leader-Member Exchange (LMX)


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37366

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37366_1.pdf637KbAdobe PDF
View/Open
Title: Relationsinriktat Ledarskap för Innovationsutveckling Mätinstrumentet Leader-Member Exchange (LMX)
Authors: Hemlin, Sven
Denti, Leif
Tengblad, Stefan
Issue Date: Nov-2014
Extent: 35
Publication type: report
Publisher: Gothenburg Research Institute
Organization: Gothenburg Research Institute
Series/Report no.: GRI-rapport
2014:4
Keywords: Ledarskap; LMX
Abstract: Den här rapporten redovisar huvudresultaten av forskningsprojektet ”Chefskap för Sverige: En fråga om relationer och ansvarstagande” och utprövningen av ett ledarskapsinstrument, för mätning av det innovationsfrämjande ledarskapet. Instrumentet är ett validerat frågeformulär med skattningsskalor baserat på ledar-medarbetar utbytesteori (Leader-Member Exchange, LMX). Forskningsprojektet genomfördes med stöd av Vinnova under åren 2008- 2013 av Stefan Tengblad, professor i företagekonomi) och... more
ISSN: 1400-4801
URI: http://hdl.handle.net/2077/37366
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011