GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Rapporter AMM GU (2010-) >

God ljudmiljö i skola - samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnande före och efter åtgärdsprogram


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37289

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37289_1.pdfFull rapport1054KbAdobe PDF
View/Open
Title: God ljudmiljö i skola - samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnande före och efter åtgärdsprogram
Authors: Persson Waye, Kerstin
Agge, Agneta
Lindström, Fredric
Hult, Maria
Issue Date: 2011
Extent: 23
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Medicinska institutionen, Avd för Samhällsmedicin och folkhälsa, Enh för Arbets- och miljömedicin
Series/Report no.: Rapportserie AMM
3:2011
Keywords: Ljudmiljö
Skola
välbefinnande
Hälsa
Ljud
Ljudnivå
ISBN: 978-91-978916-6-0
URI: http://hdl.handle.net/2077/37289
Appears in Collections:Rapporter AMM GU (2010-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011