Show simple item record

dc.contributor.authorHöglund, Katarina
dc.contributor.authorVackinger, Tova
dc.date.accessioned2014-10-28T09:32:09Z
dc.date.available2014-10-28T09:32:09Z
dc.date.issued2014-10-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37267
dc.description.abstractStudiens syfte var att lyfta fram och försöka förklara vad som bidrar till att våra kvinnliga intervjupersoner levt i och lämnat ett liv som dominerats av narkotikaanvändning och vilka faktorer, positiva som negativa, som påverkade deras val. Resultat och analys byggde på tre semistrukturerade intervjuer med två kvinnor från olika bakgrund som kontaktades via olika brukarorganisationer. Intervjuerna transkriberades i sin helhet och presenterades i studien i form av narrativ. Studiens teoretiska perspektiv var narrativ analys och symbolisk interaktionism. Vi anlade också ett genusperspektiv på berättelserna för att försöka förstå intervjupersonernas berättelser även ur ett strukturellt perspektiv och för att studera hur intervjupersonerna internaliserade normativa könsroller. I vår studie vävde vi även in vår egen roll som blivande socionomer och försökte se hur även vi bidrar till att reproducera stereotypa föreställningar om både kvinnor och människor i missbruk. Våra resultat visade att endast en del av att komma ur missbruksvärlden är att bli fri från droger. Våra intervjupersoner har med sig beteendemönster som tar flera år att bryta. Resultaten visade också att intervjupersonerna behöver kämpa för att behålla sin kvinnliga identitet såväl i som efter livet i missbruk. Vi lade också märke till att intervjupersonerna lägger större fokus vid de negativa berättelserna än de positiva.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMissbruk, kön, genus, narrativ, kvinnorsv
dc.titleDet är mig du ser först på parkbänken- en narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektivsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record