GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

"Mer information? Absolut. För jag satt ju och skakade som ett asplöv." Om informationens betydelse för säkerhet, trygghet och förtroende i samband med domstolsförhandling


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37181

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37181_1.pdf678KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Mer information? Absolut. För jag satt ju och skakade som ett asplöv." Om informationens betydelse för säkerhet, trygghet och förtroende i samband med domstolsförhandling
Authors: Cedergren Kilander, Gerda
Issue Date: 13-Oct-2014
Degree: Student essay
Keywords: processuell rättvisa, procedural justice, meningsskapande syn på kommunikation, transmissionssyn, rättssäkerhet, information, domstol, tingsrätt
Abstract: Det empiriska underlaget till den här uppsatsen utgörs av kvalitativa intervjuer genomförda på en tingsrätt med parter och vittnespersoner. Genom en analys av dessa intervjuer syftar uppsatsen till att utröna om den information som ges till parter och vittnespersoner inför och under en domstolsförhandling påverkar hur säkra de känner sig i sin roll under förhandlingen. Utöver de frågor som kretsar kring parter och vittnens upplevelser av säkerhet i den egna rollen och säkerhet i vad som förvänt... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/37181
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011