Show simple item record

dc.contributor.authorPetzäll Mendonca, Julius
dc.date.accessioned2014-09-30T09:23:06Z
dc.date.available2014-09-30T09:23:06Z
dc.date.issued2014-09-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37077
dc.description.abstractBakgrund: Den svenska arbetsmarknaden är uppbyggd kring välorganiserade arbetstagare och arbetsgivare. Idag är det allt fler arbetstagare som väljer att stå utanför facklig organisering. Detta kan i framtiden bli ett hot mot den rådande svenska arbetsmarknadsmodellen. Idén till uppsatsen väcktes ur föreställningen om att det finns ett behov av att förstå varför medlemmar väljer att gå ur facket innan man börjar rekrytera nya. Detta för att stoppa tappet så att inte de nyrekryterade snart går ut ur facket igen. Tidigare studier: I denna studie är en speciell grupp av utträden av intresse. Denna grupp definieras som påverkningsbara. En definition som innebär att man har blivit medlem men valt att gå ur facket och arbetar efter utträdet som kollektivanställd på en arbetsplats med ett kollektivavtal ägt av Grafisk och skog-facket (GS). De som blir pensionärer, byter arbete eller blir arbetslösa definieras i den här studien inte som påverkningsbara. Idag finns en del tidigare studier om fackliga utträden, dock inte berörandes gruppen påverkningsbara. Avgränsning: Fackförbundet som kommer att studeras närmare är GS. Förbundet består av 15 avdelningar varav den här studien endast tittar närmare på avdelning 6. Syftet med studien: Att kartlägga de motiv som de påverkningsbara anger vid utträdet samt studera de mekanismer som styr motiven. Detta för att på ett bättre sätt kunna lägga fram effektiva strategier. Metod: En enkätundersökning på totalurval av särskilda utträden 2009-2013 genomfört genom telefonintervjuer ligger till grund för det empiriska materialet. Analys och slutsats: Studien fann att de vanligaste motiven till utträde bland de påverkningsbara är olika former av missnöjen, antingen riktat mot ombudsmän eller att man inte uppfattar att facket gör någon nytta. Därefter kommer ekonomiskt orienterade orsaker så som att medlemskapet upplevs som för dyrt. De mekanismer som styr utträdena är arbetsplatsens sammansättning. Stora arbetsplatser med hög organisationsgrad är tillsammans med små arbetsplatser med låg organisationsgrad de högriskföretag där medlemmar är som mest benägna att begära utträde. Beroende på vilken typ av högriskföretag det rör sig om skiljer sig också motiven åt. Slutsatsen blir att facket bör arbeta mer intensivt mot företag som matchar kriterierna för att vara högriskföretag. För att förhindra att utträden sker dras också slutsatsen att det krävs en omfattande utbildning av de medlemmar som finns i organisationen idag då samtliga intervjusvar vittnar om en bristande kunskap i vad facket arbetar med.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectarbetsmarknadsv
dc.subjectfacketsv
dc.subjectgrafisk och skog-facketsv
dc.subjectGSsv
dc.subjectkartläggningsv
dc.subjectmekanismersv
dc.subjectmotivsv
dc.subjectpåverkningsbarsv
dc.subjectstrategisv
dc.subjectsärskilda utträdensv
dc.titleFrån organiserad till oorganiserad - En kartläggning av de mekanismer som styr utträden från GS-facketsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record