Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Sofia
dc.contributor.authorHogstad, Caroline
dc.date.accessioned2014-09-22T08:30:36Z
dc.date.available2014-09-22T08:30:36Z
dc.date.issued2014-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/36990
dc.description.abstractBakgrund: När en kvinna kommer med sin partner till förlossningsavdelning är det många känslor i omlopp. Det finns mycket forskning om hur känslor och upplevelser av en förlossning påverkar utifrån blivande föräldrars perspektiv. Det saknas forskning kring hur barnmorskor upplever att möta blivande föräldrar vid ankomst till förlossningsavdelning. Syftet: Syftet var att undersöka vad yrkesverksamma barnmorskor på en förlossningsavdelning bedömer vara centralt i ett idealt första möte med blivande föräldrar som kommer till förlossningsavdelning för förlossning, och hur ett sådant idealt första möte skapas. Metod: En individuell öppen intervju genomfördes med fem barnmorskor vid två förlossningsenheter i Västra Götland. Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades utifrån en fenomenologisk ansats. Resultat: Här framkom fyra teman, veta varför de kommer, närvarande i mötet, skapa sig en överblick över situationen samt kommunikation – verbal och icke verbal. Resultatet visar att det finns flera centrala aspekter som påverkar det första mötet på förlossningsavdelning mellan barnmorskan och blivande föräldrar. De subteman som framkom var bland annat att vara välkomnande i sitt bemötande, uppmärksam på behovet samt lyssna in kvinnan och hennes partner och ge tydlig information. Konklusion: Det är viktigt att uppmärksamma vad som gör ett bra första möte utifrån vårdpersonalens synsätt för att stärka kommande barnmorskor i sin framtida yrkesroll. Genom denna intervjustudie har vi sett att betydelsen av att det första mötet blir så bra som möjligt gynnar upplevelsen av hela förlossningsprocessen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectobstetric care, midwife, encounter, contiguity, affirmation, communication, informationsv
dc.titleFörsta mötet med blivande föräldrar vid ankomst till förlossningsavdelning - En intervjustudie med barnmorskorsv
dc.title.alternativeFirst meeting with parents on arrival at the labour ward - An interview study with midwivessv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record