Show simple item record

dc.contributor.authorNylén, Ulf
dc.date.accessioned2014-09-05T11:40:41Z
dc.date.available2014-09-05T11:40:41Z
dc.date.issued2014-09-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/36793
dc.description.abstractAbstract Titel: Med uppdraget i alla kanaler -Institutionell logik för strategisk kommunikation på svenska statliga myndigheter Författare: Ulf Nylén Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, MK 2500 Termin: Vårterminen 2014 Syfte: Syftet uppsatsen är att identifiera tre grundelement i den institutionella ordning som styr den institutionella logiken strategisk kommunikation på svenska statliga myndigheter. Med utgångspunkt i neoinstitutionell organisationsteori och Thorntons (et al. 2012) interinstitutionella system formuleras tre forskningsfrågor: 1. Var hämtar den strategiska kommunikationen på en statlig myndighet sin legitimitet? 2. Genom vad får den strategiska kommunikationen på en statlig myndighet sin auktoritet? 3. Vad är det strategiska syftet för den strategiska kommunikationen på en svensk statlig myndighet? Metod: Kvalitativ induktiv analys av textdokument Material: 37 (N = 37) kommunikationspolicys från svenska statliga myndigheter utvalda ur en databas med totalt 140 liknande dokument. Urvalet sker med stöd av myndigheternas departementstillhörighet för att garantera ämnesbredd. Huvudresultat: Den strategiska kommunikationen på en statlig myndighet får... 1. sin legitimitet genom sin koppling till myndighetens grunduppdrag, 2. sin auktoritet genom att definiera vad som är en strategiskt viktig kommunikationskanal och 3. har som strategiskt syfte att stärka förtroendet för den egna organisationen inom myndighetens egen intressesfär.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExamensarbetesv
dc.relation.ispartofseriesD197sv
dc.titleMed uppdraget i alla kanaler. Institutionell logik för strategisk kommunikation på svenska statliga myndigheter.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism and Mass Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record