GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Zoology / Zoologiska institutionen (-2011) >
Licentiate Thesis / Licentiatuppsatser >

Allometry and ecomorphology of Scandinavian raptors


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/36732

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_36732_1.pdfLicentiate thesis3817KbAdobe PDF
View/Open
Title: Allometry and ecomorphology of Scandinavian raptors
Authors: Florén, Per
Issue Date: 2006
Publication type: licentiate thesis
Organization: Göteborgs universitet, Zoologiska institutionen
Abstract: Ända sedan Charles Darwin observerade de berömda finkarna på Galapagosöarna har zoologer arbetat med att försöka förstå hur olika arters form och funktion (functional morphology) kan förstås i ljuset av deras livsstil och livsmiljö (ecology). Genom att använda den allometriska ekvationen kan det genomsnittliga sambandet mellan generell kroppsstorlek och storlek på en viss karaktär, t.ex. längden eller diametern på överarmsbenet humerus beräknas. Detta generella samband, som beskriver hur en... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/36732
Appears in Collections:Licentiate Thesis / Licentiatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011