Show simple item record

dc.contributor.authorEngström, Jan
dc.date.accessioned2014-08-21T12:47:55Z
dc.date.available2014-08-21T12:47:55Z
dc.date.issued2014-08-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/36675
dc.description.abstractSyfte Syftet med studien är att undersöka hur fyra gymnasieelever med dyslexidiagnos upplever sin studiesituation. Med ökad förståelse för och kunskap om de svårigheter dessa elever är i, kan förutsättningar skapas för en utveckling av de stödåtgärder som sätts in. De frågeställningar studien söker svar på är: • Hur upplever eleverna sina läs- och skrivsvårigheter? • Hur upplever eleverna sin dyslexidiagnos? Teori För att skapa en bättre förståelse för deltagarnas livsberättelser beskrivs teorier kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, diagnosticering och bemötande. Forskningsansats och metod Studien utgår ifrån en fenomenlogisk livsvärldsansats för att ge en bild av deltagarnas upplevelser av sin studiesituation. Då fokus i studien ligger på elevernas egna upplevelser har kvalitativa forskningsintervjuer använts. För att skapa förutsättningar för och ge plats åt deltagarna att berätta om sina upplevelser har intervjuguiden haft en öppen struktur. Resultat Deltagarnas livsberättelser liknar varandra på flera sätt och det går att urskilja olika teman i deras berättelser. Det är tydligt att de upplever att de är annorlunda än andra och de strävar efter att uppnå det de anser vara det normala. Det finns även en tendens hos deltagarna till att vilja jämföra sig med sina klasskompisar. Annorlundaskapet upplever de ändå har medfört vissa positiva aspekter. Genomgående är att de upplever sin dyslexidiagnos som något positivt och att den har gett dem en förklaring till varför de har vissa svårigheter. Deltagarna har på grund av sina läs- och skrivsvårigheter varit tvungna att skapa olika strategier för att bättre kunna hantera sin studiesituation. För vissa av deltagarna är den frihet under ansvar som genomsyrar gymnasieskolan något positivt och användbart, men ansvaret som kommer med friheten kan också skapa ytterligare press på dem.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsatssv
dc.relation.ispartofseriesVT14-IPS-23 SPP600sv
dc.subjectlivsvärldsfenomenologisv
dc.subjectdyslexisv
dc.subjectspecialpedagogiksv
dc.titleAtt känna sig annorlunda - fyra gymnasieelevers livsvärldsberättelser om sin studiesituationsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record