Now showing items 1-2 of 1

    Organisatoriska förutsättningar, chefsförsörjning, ledarskap, människobehandlande verksamheter. (1)
    Organizational conditions, manager supply, ledarship, human service organisations. (1)