Now showing items 251-251 of 251

    • Zonta gotcha – Zonta fångar deras tid, pengar och kompetens 

      Hellberg, Ann Margreth (2017-04-05)
      Det kostar att ha oengagerade medarbetare, samtidigt engagerar sig människor frivilligt i organisationer utan att få ekonomisk ersättning. Syftet med denna studie var, att få fram en bättre förståelse för vad det är som ...