Show simple item record

dc.contributor.authorMånsson, Ninnie
dc.date.accessioned2014-08-13T07:21:39Z
dc.date.available2014-08-13T07:21:39Z
dc.date.issued2014-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/36607
dc.description.abstractSyfte: Syftet med studien var att undersöka vilka orsaker, samt dessa orsakers betydelse, som ungdomar uppger för deltagande i Svenska kyrkans ungdomsverksamhet. Utifrån syftet formulerades frågeställningarna: Vilka skäl anger ungdomar för att delta i Svenska kyrkans ungdomsverksamhet? Vad i kyrkans verksamhet värdesätts av ungdomarna? Vilken, om någon, betydelse har den kristna tron för ungdomarnas val att delta och för deras uppfattning om verksamheten? Teori: Lövheim & Sjöborg (2006) har studerat orsakerna till ungdomars engagemang i Svenska kyrkan och konstaterar att motiven till att välja kyrkans verksamhet är i stort sett de samma som för andra fritidsaktiviteter och att få uppger skäl som relaterar till den kristna tron. Metod: Genom fokusgruppsintervjuer har 19 ungdomar i åldern 16-18 år i en församling i Göteborgs stift fått diskutera kring varför de väljer att komma till kyrkans verksamhet, vad de tycker om med att var där och vilken betydelse den kristna tron har för deras val att delta och för deras uppfattning om verksamheten. Resultat: Utifrån intervjuresultaten går det att utläsa att den främsta orsaken till att ungdomarna kommer till verksamheten är för gemenskapen och för att träffa vänner. Det tycker det är kul att vara där och menar också att det är enkelt att komma till verksamheten eftersom de inte upplever någon press att närvara varje gång och att det inte finns några krav på prestationer. I övrigt värdesätter ungdomarna att verksamheten är åldersblandad och ger möjlighet att lära känna framför allt äldre ungdomar, att man kan utveckla den egna personligheten och att en speciell atmosfär gör att kyrkan känns som en paus från vardagen. Vidare säger ungdomarna att de inte kommer till verksamheten på grund av den kristna tron. Däremot är de generellt positiva till de kristna inslagen, vilka ses som en naturlig del av verksamheten. Särskilt positiva är ungdomarna till andakten, medan deras inställning till gudstjänsten, som de inte upplever integrerad i ungdomsverksamheten är mer negativ. Ungdomarna i studien tar tydligt avstånd från andra ungdomars bild av kyrkan och dess verksamhet. Studiens resultat överensstämmer väl med tidigare forskning om varför ungdomar väljer att delta i kyrkans verksamhet, om att ungdomars intresse för religion i traditionella former är svagt och om hur ungdom och religion tar sig uttryck i senmoderniteten.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesVT14 IPS04 PDGX61sv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsatssv
dc.subjectUngasv
dc.subjectUngdomsv
dc.subjectFritidsv
dc.subjectSvenska kyrkansv
dc.subjectUngdomsverksamhetsv
dc.subjectKristen trosv
dc.titleVilken betydelse har den kristna tron? Fokusgruppsstudie om ungdomars skäl att delta i ungdomsverksamhet i Svenska kyrkansv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitetswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record