Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Anna
dc.contributor.authorSöderlund, Josefin
dc.date.accessioned2014-06-26T13:32:50Z
dc.date.available2014-06-26T13:32:50Z
dc.date.issued2014-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/36222
dc.description.abstractÖvervikt och fetma påverkas direkt av våra kostvanor. Då föräldrar har stort inflytande över barns kostvanor kan de påverka risken att drabbas av övervikt och fetma samt de livsstils-sjukdomar som följer med detta. Livsmedelsverket har utformat fem kostråd med syfte att hjälpa den svenska befolkningen till hälsosamma matvanor och god hälsa. Syftet med denna studie var att kartlägga småbarnsföräldrars medvetenhet om Livsmedelsverkets fem kostråd och följsamheten av dessa samt att undersöka medvetenhet och följsamhet utifrån utbild-ningsnivå. En tvärsnittsstudie tillämpades med kvantitativ enkät som metod med insamlad data från 171 småbarnsföräldrar. Resultatet visade att ingen av de medverkande var helt omedvetna om råden. Småbarnsföräldrar hade bäst kännedom om råden gällande fullkorn, nyckelhålsmärkning och fisk. Kostrådet att välja flytande margarin eller olja var det minst an-tal respondenter som kände till men det kostråd där följsamheten ansågs störst. Nyckelhåls-märkningen var respondenterna mest medvetna om men var det råd som hade minst uppskat-tad följsamhet. Vid analys av medvetenhet och följsamhet till de fem kostråden utifrån utbild-ningsnivå framkom inga tendenser att utbildningsnivå skulle påverka vare sig medvetenhet eller följsamhet. Detta innebär svårigheter att säkerställa utbildningsnivå som en avgörande faktor för medvetande och följsamhet. Studiens slutsats är att småbarnsföräldrar tenderar att ha en hög medvetenhet men låg följsamhet till de hälsosamma kostråd som rekommenderas av Livsmedelsverket idag.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesHälsopromotionsprogrammet kostsv
dc.relation.ispartofseriesVT 14-54sv
dc.subjectföljsamhetsv
dc.subjectkostrådsv
dc.subjectLivsmedelsverketsv
dc.subjectmedvetenhetsv
dc.subjectsmåbarns-föräldrarsv
dc.titleAtt vara eller icke vara – medveten om kostrådensv
dc.title.alternativeSmåbarnsföräldrars medvetenhet om och följsamhet av Livsmedelsverkets fem kostrådsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record