Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Sara
dc.contributor.authorWidäng, Emma
dc.date.accessioned2014-06-26T13:14:44Z
dc.date.available2014-06-26T13:14:44Z
dc.date.issued2014-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/36215
dc.description.abstractFör hälsoarbetet är kosten en av de viktigaste faktorerna för att motverka övervikt och fetma. Vanor skapas redan i tidig ålder, vilket gör det väsentligt med hälsofrämjande arbete riktat mot unga individer för att på lång sikt gynna folkhälsan. Vid beteendeförändring är det centralt att se till individers motivation då det påverkar beteendets utfall. Self-determination Theory (SDT) är en beprövad teori som använts inom ett flertal domäner för beteendeförändring och som visat sig användbar även ur ett hälsoperspektiv. Av tidigare forskning inom SDT har få studier fokuserat på kost och ingen tidigare studie har specifikt applicerats på motivation till att äta grönsaker. Syftet med studien var att kartlägga högstadieelevers autonomi och motivation till att äta grönsaker samt självrapporterat grönsaksintag hos högstadieelever. Studien utgår således från två av SDTs subteorier, Organismic Integration Theory och Basic Psychological Needs Theory. I den sistnämnda har enbart autonomi valts ut för aktuell studie. En kvantitativ studie i form av enkäter genomfördes där 102 respondenter deltog. I resultatet framkommer signifikanta positiva samband mellan de mer självreglerande motivationstyperna och autonomi samt mellan de mer självreglerande motivationstyperna och självrapporterat grönsaksintag. Vidare visar studien inget signifikant samband mellan autonomi och självrapporterat grönsaksintag hos respondenterna. För framtida studier rekommenderas en mer djupgående kartläggning av grönsaksintag för att ytterligare undersöka de indikationer som aktuell studie lyft upp. Det är även av intresse att undersöka orsakssamband för att i framtiden kunna forma effektiva hälsoinriktade interventioner som främjar folkhälsan.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesHälsopromotionsprogrammet kostsv
dc.relation.ispartofseriesVT 14-38sv
dc.subjectGrönsakersv
dc.subjectungdomarsv
dc.subjectSelf-Determination Theorysv
dc.subjectmotivationsv
dc.subjectautonomisv
dc.titleGrönsaker – Hissa eller dissa?sv
dc.title.alternativeEn kartläggning av högstadieelevers motivation till att äta grönsakersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record