Show simple item record

dc.contributor.authorAngwald Brunke, Susanne
dc.date.accessioned2014-06-16T06:28:41Z
dc.date.available2014-06-16T06:28:41Z
dc.date.issued2014-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/36033
dc.descriptionMagisteruppsats i Svenska som andraspråk Vt 2014 Handledare: Sally Boyd och Qarin Franker Examinator: Åsa Wengelinsv
dc.description.abstractI Sverige bor det över 50 000 personer med somaliskt ursprung, varav många är illiterata eller lågutbildade. De närmaste åren väntas tiotusentals fler somaliska flyktingar komma till Sverige. I denna studie undersöks via intervjuer, som är av kvalitativ karaktär, elva studerande av somaliskt ursprung som håller på att utbilda sig antingen vid sfi (utbildning i svenska för invandrare) eller gruv (grundskolans högstadium) och som har avancerat från studieväg ett till C-kurs eller gruv. Intervjuerna handlar framför allt om följande: eventuell skolgång i hemlandet, motivationen att studera svenska, faktorer som bidragit till det, deras situation i hemlandet och i Sverige, deras integration i det svenska samhället, känslan av att vara accepterade i Sverige, yrkesmässiga eller jobbmässiga mål och deras bedömning av sfi-undervisningen. Deras svar analyserades med hjälp av Spolskys modell för andraspråksinlärning, Bourdieus teori om kapitalbegrepp och postkolonial teori enligt Fanon och Spivak samt Freires och Cummins teorier om läsinlärning. Informanterna beskriver sig själva som starka, positiva och målinriktade individer. De kommer från ett land i krig och kaos. Deras skolgång i hemlandet har blivit försvårad eller i vissa fall förhindrad. Många av de studerande ansåg att sfi och svenskar har initierat deras studier. Somliga menar att deras studieintresse stimuleras av TV och nyheter i tidningar. Samtliga har klara mål som är en stark motivation för deras studier. Vissa informanter gav uttryck för att läsinlärningen skänkte dem vad som Cummins betecknar som empowerment. En svensk lärare, som undervisar på grundskolans högstadium intervjuades om sina åsikter om de lågutbildades studier på gruv och hon var mer tveksam sfi och gruvs möjligheter att bidra gruppens inlärning och integration. Två studerande och läraren anser att det bör vara fler muntliga inslag då analfabeter undervisas, vilket även forskning visar. Studien talar för en stark betydelse av begreppet integration i samband med sfi-studier. Svenskarna attityder på vad som enligt postkolonial teori betecknas de andra behöver förändras. Frågan om varför informanterna vill läsa vidare, besvaras i studien med att informanterna har blivit litterata vilket skänker dem empowerment. Sfi och jobbmål initierar deras studier.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsatssv
dc.subjectSfi-studiersv
dc.subjectmotivationsv
dc.subjectempowermentsv
dc.titleVarför vill du läsa vidare? En undersökning av somaliska sfi-studerande som har avancerat från studieväg ettsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record