Show simple item record

dc.contributor.authorZachau, Caroline
dc.contributor.authorHilmarsdóttir, Hildur
dc.date.accessioned2014-06-03T07:13:03Z
dc.date.available2014-06-03T07:13:03Z
dc.date.issued2014-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35926
dc.description.abstractBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem världen över. Drygt en miljard människor är överviktiga och inte mindre än 2,8 miljoner dör varje år på grund av komplikationer till övervikt och fetma. Det är ett folkhälsoproblem som har drabbat Sverige i allra högsta grad, då mer än hälften av männen och över 40 % av kvinnorna är överviktiga. Därför är det viktigt att med tillräcklig kunskap och rätt verktyg hjälpa dessa människor att göra en livsstilsförändring och gå ner i vikt. Motiverande samtal (MI) är en metod som används just för att motivera människor till livsstilsförändringar och ge dem det stöd och den hjälp som behövs för att ändra sitt beteende. MI användes ursprungligen för att hjälpa människor med alkoholmissbruk, men har nu tillämpats inom många områden som till exempel kost- och motionsvanor. Syfte: Att kartlägga om motiverande samtal (MI) är en effektiv metod för att hjälpa överviktiga personer att gå ner i vikt. Metod: Vi har valt att göra en litteraturöversikt som baseras på 12 vetenskapliga artiklar, 11 kvantitativa och en kvalitativ. Artiklarna har analyserats och sammanställts för att få fram ett relevant resultat som svarar på svårt syfte. Resultat: Motiverande samtal har visat sig ha positiva effekter på deltagarnas viktnedgång. De människor som fått MI har överlag lyckats gå ner mer i vikt än de som inte fått det, men ett fåtal studier visat inte någon större skillnad mellan grupperna. Resultatet av den kvalitativa studien visar att många upplever att de har fått stöd och hjälp genom samtalen och att de blivit mer motiverade till viktnedgång. Flera deltagare uttryckte också en önskan om fler samtal, utspridda under en längre period. Slutsats: Studierna visar att MI har hjälpt många människor att lyckas med sin viktnedgång, även om metoden inte har effekt på alla.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMotiverande samtal, fetma, övervikt, viktnedgång, viktminskningsprogramsv
dc.titleMotiverande samtal - En metod för viktnedgång? - En litteraturöversikt om MI:s effekt på överviktiga personers viktnedgångsv
dc.title.alternativeMotivational interviewing - A method for weight loss? A literature review on MI:s effect of obese people´s weight losssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record