Show simple item record

dc.contributor.authorOlsson, Karinsv
dc.contributor.authorBlom, Theresesv
dc.contributor.authorMagnusson, Malinsv
dc.date.accessioned2014-05-28T11:05:18Z
dc.date.available2014-05-28T11:05:18Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35917
dc.description.abstractSammanfattning Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och det svenska språket har fått nya uttrycksmedel i samband med detta. Att svara på ett sms, googla eller göra en statusuppdatering på diverse sociala medier är något som människor i de flesta åldrar på ett eller annat sätt kommer i kontakt med. Att studera vad pedagoger ser för möjligheter med informations- och kommunikationsteknik (IKT) i svenskundervisningen för tidiga åldrar men även gå in på problematiken kring detta är något som känns relevant i dagens lärarklimat. De frågeställningar som har ställts är:  Vilka fördelar kan pedagogerna se med IKT-användningen i svenskundervisningen?  Vad finns det för problematik med IKT-användning i svenskundervisningen enligt pedagogerna?  Hur upplever pedagogerna att IKT har förändrat deras arbetssätt?  Hur tror pedagogerna att IKT kommer forma framtidens svenskundervisning? Detta är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av samtalsintervjuer. Urvalsgruppen består av pedagoger som arbetar aktivt med IKT i sin undervisning vars intervjuer vi spelade in med en ljudupptagningsapplikation. Pedagogerna som deltog i undersökningen hade en gemensam uppfattning om att IKT gynnar undervisningen inom svenskämnet. Digitala verktyg underlättade pedagogerna och elevernas arbete, samt öppnade upp en variation av arbetssätt, vilket kan förbättra det individuella lärandet. Något som betonades var vikten av att ha ett syfte med sin undervisning, men även att fokus mer måste falla på de källkritiska aspekterna av lärandet än innan. IKT är idag en stor del av dagens kultur, att vara medveten om vilka fördelar som kan finnas, men även den problematik som kan uppstå är grundläggande för dagens läraryrke. Denna undersökning har påvisat att skolan har genomgått en förändring när det kommer förhållningssättet kring IKT, att inte följa med i utvecklingen kan göra mer skada än nytta. De traditionella undervisningsmomenten ska integreras med de digitala verktygen för att kunna ge eleverna möjlighet till lärande som de har rätt till.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectIKTsv
dc.subjectdigitala verktygsv
dc.subjectläs- och skrivinlärningsv
dc.subjectspsv
dc.titleVilka möjligheter och vilken problematik skapar IKT för svenskämnet? Ett pedagogperspektivsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record