Show simple item record

dc.contributor.authorSundström, Emmeliesv
dc.contributor.authorJohnsson, Alexandrasv
dc.date.accessioned2014-05-28T11:05:17Z
dc.date.available2014-05-28T11:05:17Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35898
dc.description.abstractSammanfattning Vårt syfte med studien är att ta reda på hur pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik resonerar kring att använda detta arbetssätt i undervisningen. Våra frågeställningar är: “Hur påverkas barns lärande av utomhuspedagogik enligt pedagogerna? och “Hur kan elever med koncentrationssvårigheter gynnas av utomhuspedagogik enligt pedagogerna?” I inledningen till arbetet har vi med en begreppsförklaring och ett kort avsnitt om utomhuspedagogikens rötter. Vi visar på hur man kan koppla utomhuspedagogiken till styrdokumenten för att påvisa dess relevans i undervisningen. I vår efterforskning använder vi oss av samtalsintervju som metod. Vi intervjuade fyra pedagoger som alla är erfarna inom utomhuspedagogik och intervjuerna skedde enskilt. I resultatet har vi analyserat fram några svarskategorier genom att relatera det pedagogerna sa i intervjuerna till våra frågeställningar. Resultatet visar att pedagogerna lyfter en hel del saker inom utomhuspedagogiken som påverkar barns lärande på ett fördelaktigt sätt. Till exempel så lyfter de att det är hälsofrämjande, meningsskapande och ett sätt för att fånga upp fler elevers lärande. Några svårigheter med arbetssättet nämns också, men det finns inga som enligt dem inte går att övervinna. Som blivande lärare och även arbetande lärare är det bra att ha kunskap om många olika arbetssätt och också att veta hur elevers lärande kan påverkas av dessa. Det är även bra att veta hur barn med koncentrationssvårigheter påverkas av ett visst arbetssätt. Vår studie är ett sätt att svara på dessa frågor genom att använda oss av några erfarna utomhuspedagogers resonemang.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectUtomhuspedagogiksv
dc.subjectbarns lärandesv
dc.subjectkoncentrationssvåsv
dc.titleUndervisning utanför skolans väggar - en studie om hur fyra pedagoger resonerar kring barns lärande i relation till utomhuspedagogiksv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record