Show simple item record

dc.contributor.authorAgebjörn, Markussv
dc.contributor.authorGustafsson, Danielsv
dc.contributor.authorStigmarker, Albinsv
dc.date.accessioned2014-05-28T11:05:16Z
dc.date.available2014-05-28T11:05:16Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35886
dc.description.abstractSammanfattning: Debatten om läxor är ständigt närvarande och trots avsaknad av både riktlinjer och krav på existens från Skolverkets sida fortsätter de figurera och tas för givet i svenska skolan. Forskare hittar positiva och negativa effekter vilket gör syftet med dessa hemuppgifter oklart. Vårt syfte med studien är att undersöka elevers attityder till läxor och hur de uppfattar att läraren arbetar med dessa. Studien ämnar dessutom undersöka vad som kan tänkas ligga bakom elevens syn på. Följande frågeställningar har formulerats: Vilka attityder har elever till läxor? Hur uppfattar elever att lärare arbetar med läxor? Finns det skillnader mellan elever med avseende på vilken inställning eleverna har till läxor. Skillnader undersöks med avseende på: - Kön - Etnicitet - Upplevda skolresultat Tidigare forskning visar flera varierande syften med läxor. Bland annat stärker läxor kontakten med hemmet, elevens personliga utveckling och elevens studievanor och disciplin. Dessutom har flera undersökningar visat att de stärker elevens studieresultat. Dock så gynnar det inte alla elever, de som har en allmänt negativ syn på skolan har även det till läxor. Den tidigare forskning som redogörs i studien går igenom ett antal potentiella bakomliggande faktorer till olika attityder gällande läxor. Vårt resultat visar att läxor upplevs som mer positiva om de följs upp, kontrolleras och om det finns möjlighet att få hjälp i skolan eller i hemmet. Vår slutats är att elevers negativa attityd till läxor grundar sig i brist på planering av de uppgifter läxorna består av, lärarna måste få mer tid till planering av uppgifterna samt att läxor kan användas som verktyg för disciplinering och maktutövande.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLäxorsv
dc.subjectEleversv
dc.subjectMaktsv
dc.subjectDisciplinsv
dc.titleLäxor, Vad tycker eleverna? En studie om hur elever ser på läxor och hur de uppfattar att lärare arbetar med demsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record