Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsson, Johannasv
dc.date.accessioned2014-05-28T11:05:15Z
dc.date.available2014-05-28T11:05:15Z
dc.date.issued0000sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35878
dc.description.abstractSammanfattning: Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att belysa svårigheter som kan finnas i läraryrket när det gäller bedömning och bedömningsformer. Vilka syften och funktioner har bedömning i skolan? Hur arbetar lärare med olika bedömningsformer, såsom formativ och summativ bedömning? Vilka konsekvenser anser lärarna att bedömningen får för eleverna? Kvalitativa forskningsintervjuer genomfördes med 6 lärare från olika skolor inom Västra Götaland. Analysen av intervjusvaren visar att både den formativa och summativa bedömningen har för- och nackdelar, enligt de i studien medverkande lärarna. Den formativa bedömningsformen upplevdes som ett positivt redskap av lärarna för att eleverna skulle kunna utveckla kunskaper och förmågor på bästa sätt. Flertalet lärare ansåg även att den summativa bedömningen behövs, dels på grund av att den tycks gynnsam för vissa elever och dels på grund av att tiden inte räcker till inom läraryrket för att kunna arbeta enbart formativt. Lärarna menar på att betyg som bedömningsform sällan ger något positivt resultat eftersom många elever tappar tron till sin egen förmåga när de får betyg. Studien belyser den komplexa uppgift som bedömning innebär, och som lärare möter och måste hantera i sin yrkespraktik.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectBedömningsv
dc.subjectsummativ bedömningsv
dc.subjectformativ bedömning,sv
dc.titleBedömning i skolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record