Show simple item record

dc.contributor.authorAlexandersson, Annasv
dc.contributor.authorJeppsson, Hannasv
dc.contributor.authorSjöström, Linneasv
dc.date.accessioned2014-05-28T11:05:14Z
dc.date.available2014-05-28T11:05:14Z
dc.date.issued0000sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35861
dc.description.abstractSammanfattning: Föreliggande studie har fokuserat på verksamhetens fria lek, såväl inomhus som utomhus. Genom observationer och intervjuer på en förskoleavdelning har barns utrymme och möjlighet att använda lekförmågan som redskap för meningsskapande lärande undersökts. Interaktionen i leken har observerats för att synliggöra barns förmåga att överskrida och transformera positioner samt synliggöra hur barns språk kommer till uttryck i deras lekvärld. Genom intervjuer skapas fördjupad förståelse och kunskap kring barnens lekvärld, sett ur barns perspektiv. Studien visar hur barnen på den här förskolan får utrymme och möjlighet att uttrycka sin lekförmåga för att använda språk, inta och leva ut positioner samt tillämpa sin föreställningsförmåga. Men också hur eventuella hinder påverkar eller hindrar denna användning av lekförmågan. Det framkommer vidare att utrymmet är en avgörande faktor för att barnen ska kunna använda sin lekförmåga och träda in i flödeslek. Dock visade resultatet att flödeslek inte flödar så rikt som önskat på denna specifika plats. Materialet har analyserats utifrån Vygotskijs kulturhistoriska teori samt en rosa pedagogik.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectleksv
dc.subjectfri leksv
dc.subjectfantasisv
dc.subjectlekvärldsv
dc.subjectflödesleksv
dc.subjectmeningsv
dc.titleAtt använda lekförmågan i lekvärlden – en kvalitativ studie om att inta barns perspektiv och synliggöra några förskolebarns utrymme och möjligheter i förskolans fria leksv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record