Show simple item record

dc.contributor.authorBlomqvist, Idasv
dc.contributor.authorPalmquist, Jonnasv
dc.date.accessioned2014-05-28T11:05:12Z
dc.date.available2014-05-28T11:05:12Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35840
dc.description.abstractSammanfattning Undersökningens syfte är att, genom kvalitativa enkätundersökningar, studera förhållandet mellan engelska gymnasieelevers socioekonomiska bakgrund och val av framtida utbildning och yrke. Uppsatsens fokus ligger på hur elevernas framtidsvisioner tenderar att skilja sig åt beroende på faktorer som vilken skola de går på, vilken nivågrupp de placerats i, var de bor och föräldrarnas sysselsättning. De forskningsfrågor vi utgått ifrån är: Vilka faktorer är viktiga för eleverna i valet av utbildning och yrke? Vilka valmöjligheter upplever eleverna att de har när det gäller framtida yrke eller vidare studier? Hur förhåller sig elevernas studieval till deras socioekonomiska bakgrund? Enkätunderlaget har insamlats i fyra studiegrupper på två gymnasieskolor (båda genom ett slumpmässigt urval) i området Brighton & Hove i södra England och analyserats kvalitativt med stöd i teorier och forskning kring valpsykologi, utbildning och klass. Resultatet av studien visar, likt tidigare forskning, att det finns en stark koppling mellan föräldrarnas yrke, och förmodad klasstillhörighet, och elevernas val och framtidsvisioner gällande utbildning och yrke. Den ena av skolorna, med högre status och ett bättre rykte, lockar generellt sett elever från övre medelklassen som i större utsträckning väljer utbildning och arbete efter intresse samt ser dessa som ett självförverkligande medel. Den andra skolans elever kommer i större utsträckning från undre medel- och arbetarklasshem och gör utbildnings- och yrkesval utifrån ekonomi och andra aspekter som grundas i ett trygghetsbehov. De nivåindelningar som görs efter elevernas förmåga bidrar till klasskategorisering i skolorna och klassreproducering i samhället. Detta blir viktigt för läraryrket bland annat för att lärares bemötande av elever som kategoriseras som svaga är en bidragande orsak till att klassmönstren upprepas.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectUtbildningsv
dc.subjectklasssv
dc.subjectvalsv
dc.subjectframtidsv
dc.subjectgymnasieeleversv
dc.subjectEsv
dc.titleVägvalet: En studie om sambandet mellan engelska gymnasieelevers socioekonomiska bakgrund och framtidsvisionersv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record